ติดต่อเรา

เลขที่ 4 ซอย อุดมสุข 14, สุขุมวิท 103, แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (02) 399-3641, โทรสาร : (02 ) 399-3642
อีเมล์ : info@whitemax.co.th
ติดต่อเรื่องสินค้า : คุณบุณยาพร ธนกิจรุ่งทวี (โม) b-thanakitrungthawee@whitemax.co.th
ติดต่อเรื่องบัญชี : คุณณัฐณิชา พฤกษพานิช (บิว) n-prucksapanich@whitemax.co.th