1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. ปลอกแขน

สินค้าทั้งหมด

Products All

ปลอกแขนปลอกแขน เป็นสินค้าเพื่อสุขอนามัยซึ่งเหมาะกับการป้องกันการปนเปื้อน โดยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่สามารถคลุมได้ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ เหมาะสมที่สุดสาหรับโรงงานประกอบชิ้นส่วนหรือโรงงานแปรรูปอาหาร มียางรัดสาเร็จรูปภายในตัวสินค้า จึงสามารถสวมใส่ได้อย่างแน่นหนา ปลอกแขน มีคุณสมบัติในการยืดหดได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว มีวัสดุให้เลือกหลายแบบ ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความทนทานและความรู้สึกเวลาสวมใส่ มีทั้งประเภท ใช้แล้วทิ้งและประเภททำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่