1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. เอี๊ยมกันเปื้อน

สินค้าทั้งหมด

Products All

เอี๊ยมกันเปื้อนความสําคัญของเอี๊ยมกันเปื้อนนั้น ไม่ใช่แค่กันเลอะหรือกันเปียกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงหรือกันการปนเปื้อนได้ด้วย ลองคิดดูว่าหากเครื่องแบบของเราเกิดการปนเปื้อน แม้ว่าจะซักในอุณหภูมิที่สูงหลายครั้งแต่ก็ไม่ สามารถกําจัดเชื้อโรคได้ทั้งหมด เท่ากับว่าชุดครื่องแบบนั้นก็ยังคงมีการปนเปื้อนอยู่ และเราก็ต้องระวังเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้เชื้อโรคนั้นลามไปสู่อาหาร เอี๊ยมกันเปื้อนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญที่จะช่วยเป็นกันชนอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้ ผู้สวมใส่ควรใส่ให้ถูกวิธี และเลือกวัสดุ แบบและสีของเอี๊ยมกันเปื้อนตามความเหมาะสมของงาน