1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  4. ด้ามจับอลูมิเนียมAluminum Handle

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์ทำความสะอาด

ด้ามจับอลูมิเนียม
Aluminum Handle

ใช้สําหรับ ทําความสะอาดพื้น

โรงงานที่ใช้เป็นประจํา

โรงงานอาหารทุกรูปแบบ

ผลิตรูปแบบตามสั่งได้

  • ใช้ร่วมกันกับหัวไม้กวาด หัวแปรงขัดพื้น หัวแปรงขัดพื้นแบบหน้ากว้าง หัวไม้รีดน้ำ หัวแปรงขัดทรงกระบอก

ด้ามจับอลูมิเนียม

สินค้า ขนาด (ΦxH) ทนความร้อน นํ้าหนัก วัสดุ
ด้ามจับอลูมิเนียม 1800 31×1870 mm 100℃ 430 g  

ด้าม: อลูมิเนียม
ส่วนเกลียว: POM
ที่จับ: ABS

ด้ามจับอลูมิเนียม 1500 31×1570 mm 100℃ 380 g
ด้ามจับอลูมิเนียม 1200 31×1270 mm 100℃ 320 g
ด้ามจับอลูมิเนียม 1000 31×1080 mm 100℃ 280 g
ด้ามจับอลูมิเนียม 600 31×670 mm 100℃ 200 g
ด้ามจับอลูมิเนียม 400 31×475 mm 100℃ 150 g
ด้ามจับอลูมิเนียม 200 31×255 mm 100℃ 100 g
ขาว แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน
ด้ามจับอลูมิเนียม 1800 รหัสสินค้า 55006 55007 55008 55009 55010
ด้ามจับอลูมิเนียม 1500 รหัสสินค้า 55011 55012 55013 55014 55015
ด้ามจับอลูมิเนียม 1200 รหัสสินค้า 55020 55021 55022 55023 55024
ด้ามจับอลูมิเนียม 1000 รหัสสินค้า 54096 54097 54098 54099 54100
ด้ามจับอลูมิเนียม 600 รหัสสินค้า 54101 54102 54103 54104 54105
ด้ามจับอลูมิเนียม 400 รหัสสินค้า 54106 54107 54108 54109 54110
ด้ามจับอลูมิเนียม 200 รหัสสินค้า 54111 54112 54113 54114 54115