1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. น้ำยาทำความสะอาด
  4. น้ำยาทำความสะอาดค่าเป็นกลางSmart San N-2

สินค้าทั้งหมด

Products All

น้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดค่าเป็นกลาง
Smart San N-2

  • ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดภายในครัว
  • ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ล้างจาน ภาชนะ
  • มีความเข้มข้น 5 เท่า สามารถเจือจางได้มากขึ้นจึงประหยัด และลดพื้นที่ในการจัดเก็บสต็อก
  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

วิธีใช้
1. เจือจาง 2,000 เท่าสำหรับเครื่องใช้ในครัว (น้ำยา 0.5 ml : น้ำ 1 L)
2. หยดน้ำยาลงบนฟองน้ำหรือแปรง ขัดถูให้ทั่วแล้วล้างออกให้สะอาด

ขนาดบรรจุ
5 kg/ 20 kg B.I.B