1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
  4. ลูกกลิ้งกาวแบบเหนียวStrong Sticky Roller

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ลูกกลิ้งกาวแบบเหนียว
Strong Sticky Roller


เทปกาวแบบฉีก ลอกง่าย สามารถฉีกได้ในแนวตรงโดยไม่ต้องใช้เส้นปะ และเพิ่มความเหนียวของกาวมากยิ่งขึ้น
ความเหนียวกาวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับลูกกลิ้งกาวแบบเกลียว เพิ่มประสิทธิภาพการดักฝุ่น เส้นผม สิ่งสกปกรกที่ติดอยู่ตามฟื้นและเสื้อผ้า
ความกว้างลูกกลิ้งกาว : 16 cm
จำนวนการลอก : 90 ครั้ง/ม้วน
(1ม้วน มี 90 แผ่น)

รายละเอียด รหัสสินค้า สี ขนาด จำนวนบรรจุ
Strong Sticky Roller ขาว 16 cm 60