1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. หน้ากากอนามัย
  4. หน้ากากอนามัย 3Dหายใจสะดวกสายคล้องหูแบบยางกลมFM-703A Solid Mask

สินค้าทั้งหมด

Products All

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย 3D
หายใจสะดวกสายคล้องหูแบบยางกลม
FM-703A Solid Mask

รหัสสินค้า สี ขนาด จำนวนบรรจุ
FM-703A สีขาว Free Size 100 ชิ้น * 30กล่อง (3,000ชิ้น/1ลัง)

*วัสดุ/ หน้ากาก :โพลีโพรพีลีนไม่ทอ  สายคล้องหู : ไนล่อน,โพลิยูรีเทน