1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  4. หัวแปรงขัดพื้นDeck Brush Cleaner Head

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์ทำความสะอาด

หัวแปรงขัดพื้น
Deck Brush Cleaner Head

ใช้สําหรับ ทําความสะอาดพื้น

โรงงานที่ใช้เป็นประจํา

โรงงานอาหารทุกรูปแบบ

ตัวแปรงเป็นโพลีโพรพีลีนชนิดแข็ง ขนทำมาจากฟิลาเมนท์โพลีเอสเทอร์ เพื่อความคงทนแข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ป้องกันการขยายตัวของเชื้อรา เพื่ออนามัยที่ดี

 ส่วนข้อต่อ

หัวแปรงขัดพื้น

ชนิดขน
(เส้นผ่านศูนย์กลาง)
ขนาด (LxWxH) ความยาวขน ทนความร้อน นํ้าหนัก วัสดุ
แบบแข็ง (0.6 mm) 190×80×80 mm 30 mm 120℃ 310 g ตัวแปรง: โพลิโพรพีลีน
ขนแปรง: โพลีเอสเทอร์
ขาว แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน
รหัสสินค้า 55000 55001 55002 55003 55004