1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. น้ำยาทำความสะอาด
  4. เครื่องจ่ายชนิดมือกด Manual DispenserMD-450

สินค้าทั้งหมด

Products All

น้ำยาทำความสะอาด

เครื่องจ่ายชนิดมือกด Manual Dispenser
MD-450

ติดผนัง / ตั้งโต๊ะ สบู่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

            

เพื่อสุขภาพอนามัยที่มือด้วยวิธีที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

  • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  • สามารถปรับปริมาณการจ่ายน้ำยา ตั้งแต่ 0.8-1.5ml
  • มองเห็นปริมาณน้ำยาที่เหลือโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง
  • ระบบฝาล็อกเครื่องจ่ายที่แน่นหนา

 ทำความสะอาดฝารองโถสุขภัณฑ์ก่อนใช้งาน ได้อย่างง่ายดายและถูกสุขลักษณะ