1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. น้ำยาทำความสะอาด
  4. เครื่องจ่ายน้ำยาใช้มือกด Manual DispenserMD-9000

สินค้าทั้งหมด

Products All

น้ำยาทำความสะอาด

เครื่องจ่ายน้ำยาใช้มือกด Manual Dispenser
MD-9000

ติดผนัง / ตั้งโต๊ะ สบู่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

      

  • วิธีการใช้ง่ายดาย เพียงใช้มือกด ใช้ได้ทั้งกับ สบู่ และ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
  • ใช้งานด้วยวิธีใช้มือกด