1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. น้ำยาทำความสะอาด
  4. เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติAutomatic DispenserUD-450

สินค้าทั้งหมด

Products All

น้ำยาทำความสะอาด

เครื่องจ่ายสบู่เหลวล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
Automatic Dispenser
UD-450

Auto Soap Auto Disinfectant 

               

  • ผสานเทคโนโลยีและประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัยให้เป็น 1 เดียว
  • ระบบอัตโนมัตช่วยลดการเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรค
  • ระบบ LED บ่งบอกการใช้งาน
  • มองเห็นปริมาณน้ำยาที่เหลือโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
  • ระบบฝาล็อกเครื่องจ่ายที่แน่นหนา