1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  4. แปรงขัดทําความสะอาดมีด้ามจับ แบบหน้ากว้างHandle Brush Cleaner “Wide”

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์ทำความสะอาด

แปรงขัดทําความสะอาดมีด้ามจับ แบบหน้ากว้าง
Handle Brush Cleaner “Wide”

ใช้สําหรับ ทําความสะอาดอุปกรณ์

โรงงานที่ใช้เป็นประจํา

โรงงานขนม โรงงานอาหารกล่อง โรงงานขนมปัง

  • แปรงด้ามจับแบบหน้ากว้างผลิตจากโพลีโพรพีลีนแบบแข็ง
  • ส่วนขนแปรงผลิตมาจากโพลีเอสเทอร์คุณภาพสูงจึงทนทานดีเยี่ยม ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนจากขนแปรงที่หลุดร่วง
  • ช่วยส่งเสริมสุขอนามัย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ

แปรงขัดทําความสะอาดมีด้ามจับ แบบหน้ากว้าง

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนแปรง
ขนาด (L×D×H) ความยาวขนแปรง ทนความร้อน นํ้าหนัก วัสดุ
0.4 mm 290×45×40 mm 20 mm 120℃ 82 g ตัวแปรง: โพลิโพรพีลีน
ขนแปรง: โพลีเอสเทอร์
ขาว แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน
รหัสสินค้า 55831 55832 55833 55834 55835