1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. น้ำยาทำความสะอาด
  4. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อSmart San S-1

สินค้าทั้งหมด

Products All

น้ำยาทำความสะอาด

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
Smart San S-1

  • มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียสูง
  • ใช้ Ethanol ที่ได้มาตรฐานอาหาร (Food Grade) เป็นสารประกอบหลัก
  • แห้งเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่า Ethanol ทั่วไป
  • ส่วนผสมมีค่าเป็นกลาง ไม่จำเป็นต้องล้างออก

วิธีใช้
ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิวและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องล้างน้ำออก
เช่น เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เขียง จาน ชาม เครื่องจักรผลิตอาหาร และของเล่นเด็ก เป็นต้น

ขนาดบรรจุ
3.8 L/ 20 L