1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  4. แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาวHandle Brush Cleaner “Long”

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์ทำความสะอาด

แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาว
Handle Brush Cleaner “Long”

ใช้สําหรับ ทําความสะอาด อุปกรณ์

โรงงานที่ใช้เป็นประจํา

โรงงานขนม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานขนมปัง

ด้ามแปรงใช้วัสดุโพลีโพรพีลีนชนิดแข็ง ส่วนขนแปรงใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง ขนแปรงมีความแข็งแรง ขนหลุดออกยาก จึงทําให้ลดปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ถูกสุขลักษณะจึงยากต่อการเกิดเชื้อรา

แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาว

ข้อมูล
จําเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรง ขนาด (L×D×H) ความยาว
ขนแปรง
ทนความร้อน นํ้าหนัก วัสดุ
แบบแข็ง 0.6 mm 435×45×70 mm 40 mm 120℃ 240 g ตัวแปรง: โพลิโพรพีลีน
ขนแปรง: โพลีเอสเทอร์
ขาว แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน
แบบแข็ง รหัสสินค้า 55816 55817 55818 55819 55820