1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  4. แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาวHandle Brush Cleaner “Long”

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์ทำความสะอาด

แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาว
Handle Brush Cleaner “Long”

ใช้สําหรับ ทําความสะอาด อุปกรณ์

โรงงานที่ใช้เป็นประจํา

โรงงานขนม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานขนมปัง

  • ด้ามแปรงใช้วัสดุโพลีโพรพีลีนชนิดแข็ง ส่วนขนแปรงใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
  • ขนแปรงมีความแข็งแรง ขนหลุดออกยาก จึงทําให้ลดปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ถูกสุขลักษณะจึงยากต่อการเกิดเชื้อรา

แปรงขัดทําความสะอาดด้ามยาว

ข้อมูล
จําเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรง ขนาด (L×D×H) ความยาว
ขนแปรง
ทนความร้อน นํ้าหนัก วัสดุ
แบบแข็ง 0.6 mm 435×45×70 mm 40 mm 120℃ 240 g ตัวแปรง: โพลิโพรพีลีน
ขนแปรง: โพลีเอสเทอร์
ขาว แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน
แบบแข็ง รหัสสินค้า 55816 55817 55818 55819 55820